• Betaling ved billetluge eller hos vagthavende livredder i hallen.
 • Ophold i hallen er kun for badende gæster.
 • Børn under 10 år har kun adgang ifølge med en badende voksen.

  Kun 2 børn under 10 år pr. en voksen, børnene skal altid være under opsyn.

 • Børn fra 1. klasse og op skal bruge respektive omklædningsrum.

 

 • Varmtvandsbassin og omklædningsrum er kun for børnefamilier og folk til genoptræning.
  Babyer skal bruge badetøj ovenpå badeble.

   

 • Opbevaring af tøj og værdi-genstande sker under eget ansvar. Hængelås kan benyttes og købes i kiosk.

  Inden bassinerne benyttes:

 • Grundig afvaskning med sæbe- uden badetøj.
 • Skyl håret eller brug badehætte.
 • Efter toiletbesøg og sauna, ny afvaskning.
 • Sauna: brug håndklæde til at sidde på– uden badetøj
 • Uvasket badegæst forurener 25 gange mere.

 

Det er ikke tilladt at:

 • bruge mobil telefon i svømmehallen og omklædningsrummet.
 • bade med smitsom sygdom. Ved tvivlsspørgsmål kontakt livredderen.
 • bade med undertøj eller andet alm. tøj.
 • medbringe glasflasker i hallen.
 • løbe i hallen.
 • dykke og skubbe andre.
 • springe på hovedet i det lille bassin og lave ende af stor bassin.
 • spise mad i omklædningsrummet.

 

Livreddernes tilstedeværelse garanterer ikke at ulykker undgås

Ansvaret er dit!

Personalets anvisninger skal til en hver tid efterkommes